Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
05Добування кам'яного та бурого вугілля 
06Добування сирої нафти та природного газу 
07Добування металевих руд 
08Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 
09.1Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 
09.10Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 
КВЕД-2010: Клас 09.10
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
09.10
Код за КВЕД 2005

Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу

Цей клас включає:
 • надання за винагороду або на основі контракту послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що забезпечують добування нафти та газу,:
  • надання послуг з пробної експлуатації (пошуково-розвідувальних послуг), що пов'язані із добуванням нафти та газу, наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
  • спрямоване буріння та повторне буріння; «початок буріння свердловин»; установлення бурильних вишок на місці, їх ремонт і демонтаж; цементування обсадних труб нафтових і газових свердловин; прокачування свердловин; закупорювання та ліквідація (консервування) відпрацьованих свердловин тощо
  • скраплювання та регазифікацію природного газу для його подальшого транспортування, які здійснюють на місці добування
  • дренаж і відкачування води за винагороду або на основі контракту
  • спробне буріння, пов'язане із добуванням нафти та газу
Цей клас також включає:
 • пожежогасіння на нафтових і газових родовищах
Цей клас не включає:
 • діяльність розробників нафтових і газових родовищ, див. 06.10, 06.20
 • спеціалізований ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання добувної промисловості, див. 33.12
 • скраплювання та регазифікацію природного газу для його транспортування, які здійснюють поза місцем добування, див. 52.21
 • геофізичні, геологічні та сейсмічні дослідження, див. 71.12
09.9Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ