Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.40Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
КВЕД-2010: Клас 26.40
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.40
Код за КВЕД 2005

Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення

Цей клас включає виробництво електронного аудіо- та відеоустатковання побутового користування, автотранспортних засобів, систем публічного оповіщення та музичних інструментів.
Цей клас включає:
 • виробництво відеомагнітофонів та іншої відеозаписувальної і відеовідтворювальної апаратури
 • виробництво телевізорів
 • виробництво телевізійних моніторів і дисплеїв
 • виробництво аудіомагнітофонів та іншої аудіозаписувальної й аудіовідтворювальної апаратури
 • виробництво стереоустатковання
 • виробництво радіоприймачів
 • виробництво акустичних систем
 • виробництво відеокамер побутового користування
 • виробництво музичних автоматів
 • виробництво підсилювачів для музичних інструментів і систем публічного оповіщення
 • виробництво мікрофонів
 • виробництво CD- і DVD-плеєрів
 • виробництво систем караоке
 • виробництво навушників (у т.ч. радіо, стерео, комп'ютерних)
 • виробництво відеоігрових приставок (консолей)
Цей клас не включає:
 • тиражування записів на носіях інформації (комп'ютерних, звуко-, відеозаписів тощо), див. 18.20
 • виробництво периферійного устатковання та моніторів, див. 26.20
 • виробництво телефонних автовідповідачів, див. 26.30
 • виробництво пейджингового устатковання, див. 26.30
 • виробництво приладів дистанційного керування (радіо та інфрачервоного), див. 26.30
 • виробництво студійного устатковання для радіомовлення і телебачення, такого як устатковання для відтворювання, передавальні та приймальні антени, відеокамер професійного призначення, див. 26.30
 • виробництво антен, див. 26.30
 • виробництво цифрових фотокамер, див. 26.70
 • виробництво електронних ігор з фіксованим (незмінним) програмним забезпеченням, див. 32.40
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ