Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.83.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво цукру

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 15.83.0.