Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.12.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво барвників та пігментів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.12.0.