Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
23.30.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво ядерних матеріалів

Включає збагачення уранових і торієвих руд.
24.13.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншої основної неорганічної хімічної продукції

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.13.0.
24.15.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво добрив та азотних сполук

Включає виробництво технічного карбонату амонію та іншого карбонату амонію.