Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
15.92.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво етилового спирту із зброджуваних продуктів

Включає виробництво неденатурованого та денатурованого (технічного) етилового спирту з вмістом спирту 80 об.% і більше.
24.14.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво іншої основної органічної хімічної продукції

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.14.0,
окрім виробництва пеку та пекового коксу.
Включає також:
  • виробництво непитного (синтетичного) етилового спирту із зброджуваних продуктів;
  • виробництво денатурованого етилового спирту.