Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
14.30.0

Код за КВЕД 2010

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва добрив

Включає виробництво:
  • ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому торф є основним складовим компонентом;
  • сумішей природної землі, піску, глини та мінеральних речовин для садіння горщикових рослин.
24.15.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво добрив та азотних сполук

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.15.0.
Включає також виробництво:
  • ґрунту для садіння горщикових рослин, у якому торф є основним складовим компонентом;
  • сумішей природної землі, піску, глини та мінеральних речовин для садіння горщикових рослин.