Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.51.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво мила та миючих засобів, засобів для чищення та полірування

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.51.0,
окрім виробництва косметичного мила.
Включає також виробництво паперу, серветок та подібних матеріалів, просочених або покритих милом або мийним засобом.