Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.41.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво основних фармацевтичних продуктів

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 24.41.0.