Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.74.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво кріпильних засобів, ланцюгів і пружин

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 28.74.0,
окрім виробництва ланцюгів і пружин.