Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
КВЕД-2005
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
29.23.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання

Включає усі види економічної діяльності, які відносилися до позиції 29.23.0,
окрім ремонту, технічного обслуговування та монтажу промислового холодильного та вентиляційного устатковання.
29.71.0

Код за КВЕД 2010

Виробництво електричних побутових приладів

Включає виробництво фронтонних вентиляторів, включаючи стельові.