Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
01.1Вирощування однорічних і дворічних культур 
01.2Вирощування багаторічних культур 
01.3Відтворення рослин 
01.4Тваринництво 
01.41Розведення великої рогатої худоби молочних порід 
01.42Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 
КВЕД-2010: Клас 01.42
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.42
Код за КВЕД 2005

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів

Цей клас включає:
  • вирощування та розведення великої рогатої худоби та буйволів для одержування м'яса
  • одержування сперми бугаїв для запліднення
Цей клас не включає:
  • одержування сирих шкур великої рогатої худоби у місцях забою, див. 10.11
01.43Розведення коней та інших тварин родини конячих 
01.44Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 
01.45Розведення овець і кіз 
01.46Розведення свиней 
01.47Розведення свійської птиці 
01.49Розведення інших тварин 
01.5Змішане сільське господарство 
01.6Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 
01.7Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
03Рибне господарство 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ