Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
01.1Вирощування однорічних і дворічних культур 
01.2Вирощування багаторічних культур 
01.3Відтворення рослин 
01.4Тваринництво 
01.41Розведення великої рогатої худоби молочних порід 
01.42Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 
01.43Розведення коней та інших тварин родини конячих 
01.44Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 
01.45Розведення овець і кіз 
КВЕД-2010: Клас 01.45
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.45
Код за КВЕД 2005

Розведення овець і кіз

Цей клас включає:
  • вирощування та розведення овець і кіз
  • одержування сирого молока овець і кіз
  • одержування вовни овець і кіз
Цей клас не включає:
  • стриження овець за винагороду або на основі контракту, див. 01.62
  • виробництво щипаної вовни, див. 10.11
  • одержування сирих шкур овець і кіз у місцях забою, див. 10.11
  • перероблення молока овець і кіз, див. 10.51
01.46Розведення свиней 
01.47Розведення свійської птиці 
01.49Розведення інших тварин 
01.5Змішане сільське господарство 
01.6Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 
01.7Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
03Рибне господарство 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ