Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
01.1Вирощування однорічних і дворічних культур 
01.2Вирощування багаторічних культур 
01.3Відтворення рослин 
01.4Тваринництво 
01.5Змішане сільське господарство 
01.6Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 
01.61Допоміжна діяльність у рослинництві 
01.62Допоміжна діяльність у тваринництві 
КВЕД-2010: Клас 01.62
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.62
Код за КВЕД 2005

Допоміжна діяльність у тваринництві

Цей клас включає:
 • сільськогосподарську діяльність, яку здійснюють за винагороду або на основі контракту:
  • діяльність зі стимулювання розведення та зростання продуктивності тварин
  • обстеження стану стада, надання послуг з перегону та випасу худоби, вихолощування свійської птиці, очищення та дезінфікування тваринницьких приміщень тощо
  • штучне запліднення тварин
  • послуги з племінного запліднення тварин
  • стриження овець
  • утримання та догляд за сільськогосподарськими тваринами
Цей клас також включає:
 • діяльність ковалів з підковування коней
Цей клас не включає:
 • надання в оренду приміщень виключно для утримання тварин, див. 68.20
 • діяльність ветеринарів, див. 75.00
 • вакцинацію тварин, див. 75.00
 • надання в оренду тварин (наприклад, для супроводу), див. 77.39
 • догляд за тваринами-домашніми улюбленцями, див. 96.09
01.63Післяурожайна діяльність 
01.64Оброблення насіння для відтворення 
01.7Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
03Рибне господарство 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ