Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
01.1Вирощування однорічних і дворічних культур 
01.2Вирощування багаторічних культур 
01.3Відтворення рослин 
01.4Тваринництво 
01.5Змішане сільське господарство 
01.6Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна діяльність 
01.61Допоміжна діяльність у рослинництві 
01.62Допоміжна діяльність у тваринництві 
01.63Післяурожайна діяльність 
КВЕД-2010: Клас 01.63
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
01.63
Код за КВЕД 2005

Післяурожайна діяльність

Цей клас включає:
  • підготовку сільськогосподарських культур до первісної реалізації, тобто очищення, підрізування, сортування, дезінфікування
  • очищення волокон бавовни від насіння
  • підготовку листя тютюну, наприклад сушіння
  • підготовку какао-бобів, наприклад очищення
  • покриття воском плодів
Цей клас не включає:
  • підготовку сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробником, див. відповідні класи у групах 01.1, 01.2 або 01.3
  • післяурожайну діяльність із підвищення якості насіння, див. 01.64
  • видалення черешків та повторне сушіння тютюну як частина процесу виробництва тютюнових виробів, див. 12.00
  • маркетингову діяльність торгових представників та кооперативних організацій, див. 46
  • оптову торгівлю сільськогосподарською сировиною, див. 46.2
01.64Оброблення насіння для відтворення 
01.7Мисливство, відловлювання тварин і надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
03Рибне господарство 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ