Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
02.1Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 
02.2Лісозаготівлі 
02.3Збирання дикорослих недеревних продуктів 
02.4Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 
02.40Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 
КВЕД-2010: Клас 02.40
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
02.40
Код за КВЕД 2005

Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

Цей клас включає виконання частини діяльності в лісовому господарстві за винагороду або на основі контракту.
Цей клас включає:
 • надання послуг у лісовому господарстві:
  • таксацію лісу
  • консультування з питань ведення лісового господарства
  • оцінку будівельного лісу
  • гасіння пожеж і протипожежний захист лісів
  • боротьбу зі шкідниками лісу
 • надання послуг у лісозаготівлі:
  • транспортування необробленої деревини у межах лісу
Цей клас не включає:
 • діяльність лісорозсадників, див. 02.10
 • дренаж (осушення) лісових земель, див. 43.12
 • підготовку будівельних майданчиків, див. 43.12
03Рибне господарство 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ