Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
01Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг 
02Лісове господарство та лісозаготівлі 
03Рибне господарство 
03.1Рибальство 
03.11Морське рибальство 
КВЕД-2010: Клас 03.11
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
03.11
Код за КВЕД 2005

Морське рибальство

Цей клас включає:
 • рибальство в океані та прибережних водах на комерційній основі
 • ловлю морських ракоподібних і молюсків
 • полювання на китів
 • ловлю морських тварин: черепах, медуз, восьминогів, морських їжаків тощо
Цей клас також включає:
 • діяльність суден, зайнятих одночасно рибальством, переробленням і консервуванням риби
 • збирання інших морських організмів і матеріалів: натуральних морських перлів, губок, коралів і водоростей
Цей клас не включає:
 • полювання на морських ссавців, крім китів, наприклад, на моржів і тюленів, див. 01.70
 • перероблення китів на китобійних плавучих базах, див. 10.11
 • перероблення риби, ракоподібних і молюсків поза бортом рибальських суден (набережними чи плавучими рибозаводами), див. 10.20
 • надання в оренду прогулянкових човнів з екіпажем для морських і прибережних перевезень (наприклад, для рибних круїзів), див. 50.10
 • діяльність із захисту та нагляду за виловом риби, див. 84.24
 • рибальство як вид спорту чи відпочинку, надання пов'язаних із ним послуг, див. 93.19
 • діяльність заповідників для спортивного рибальства, див. 93.19
03.12Прісноводне рибальство 
03.2Рибництво (аквакультура) 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ