Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
05Добування кам'яного та бурого вугілля 
06Добування сирої нафти та природного газу 
07Добування металевих руд 
08Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
08.1Добування каменю, піску та глини 
08.9Добування корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 
08.91Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив 
КВЕД-2010: Клас 08.91
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
08.91
Код за КВЕД 2005

Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та виробництва мінеральних добрив

Цей клас включає:
  • добування природних фосфатів і природних калійних солей
  • добування природної сірки
  • добування та збагачення піритів, крім випалювання
  • добування природних сульфату барію та карбонату барію (бариту і вітериту), природних боратів, природних сульфатів магнію (кізериту)
  • добування природних пігментів, плавикового шпату (флюориту) та інших мінералів, важливих як джерело хімічних речовин
Цей клас також включає:
  • добування бурштину
  • добування гуано
Цей клас не включає:
  • добування солі (хлориду натрію), див. 08.93
  • випалювання піриту (залізного колчедану), див. 20.13
  • виробництво хімічних добрив і азотних сполук, див. 20.15
08.92Добування торфу 
08.93Добування солі 
08.99Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів, н. в. і. у. 
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ