Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
05Добування кам'яного та бурого вугілля 
06Добування сирої нафти та природного газу 
07Добування металевих руд 
08Добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
09Надання допоміжних послуг у сфері добувної промисловості та розроблення кар'єрів 
09.1Надання допоміжних послуг у сфері добування нафти та природного газу 
09.9Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
09.90Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів 
КВЕД-2010: Клас 09.90
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
09.90
Код за КВЕД 2005

Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин і розроблення кар'єрів

Цей клас включає:
  • надання за винагороду або на основі контракту допоміжних послуг, які необхідні для розроблення корисних копалин, класифікованих у розділах 05, 07 та 08:
    • надання послуг із пробної експлуатації (пошуково-розвідувальні послуги), наприклад, з використанням традиційних методів пошуку та розвідки, таких як геологічні дослідження місць майбутніх розробок
    • дренаж і відкачування води за винагороду або на основі контракту
    • спробне буріння та розвідувальне буріння спробних (контрольних) свердловин
Цей клас не включає:
  • діяльність шахт, рудників і кар'єрів за винагороду або на основі контракту, див. розділи 05, 07 або 08
  • спеціалізований ремонт устатковання добувної промисловості, див. 33.12
  • надання послуг із геофізичного розвідування за винагороду або на основі контракту, див. 71.12
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ