Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
13.1Підготування та прядіння текстильних волокон 
13.10Підготування та прядіння текстильних волокон 
КВЕД-2010: Клас 13.10
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
13.10
Код за КВЕД 2005

Підготування та прядіння текстильних волокон

Цей клас включає виконання операцій з підготування текстильних волокон і прядіння текстильних волокон. Текстильні волокна можуть бути вироблені з різної сировини: шовку, вовни, інших волокон тваринного або рослинного походження, хімічних волокон, паперу, скловолокна тощо.
Цей клас включає:
 • підготовку текстильних волокон:
  • кокономотання та промивання шовкових волокон
  • знежирення та карбонізацію вовни, фарбування руна
  • кардочесання та гребенечесання всіх видів тваринних, рослинних і хімічних волокон
 • прядіння та виробництво пряжі та ниток для ткацької або швейної промисловості, для продажу або для подальшого їх перероблення
  • тіпання льону на власному технологічному обладнанні як частина процесу виробництва лляної пряжі
  • текстурування, скручування, складання, звивання та вимочування синтетичної або штучної комплексної пряжі
Цей клас також включає:
 • виробництво паперової пряжі
Цей клас не включає:
 • виконання операцій з підготування прядивних культур, що їх здійснюють у комбінації із сільськогосподарською діяльністю, див. розділ 01
 • замочування прядивних рослин (сировини) (джуту, льону, кокосового волокна тощо), див. 01.16
 • очищення волокон бавовни, див. 01.63
 • виробництво хімічних (штучних і синтетичних) волокон і джгутів, виробництво мононитки (у т.ч. високоміцної пряжі та пряжі для килимів) з хімічних волокон, див. 20.60
 • виробництво скловолокна, див. 23.14
13.2Ткацьке виробництво 
13.3Оздоблення текстильних виробів 
13.9Виробництво інших текстильних виробів 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ