Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
13.1Підготування та прядіння текстильних волокон 
13.2Ткацьке виробництво 
13.3Оздоблення текстильних виробів 
13.9Виробництво інших текстильних виробів 
13.91Виробництво трикотажного полотна 
13.92Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 
13.93Виробництво килимів і килимових виробів 
13.94Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 
13.95Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім одягу 
13.96Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення 
КВЕД-2010: Клас 13.96
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
13.96
Код за КВЕД 2005

Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового призначення

Цей клас включає:
 • виробництво вузьких тканин, у т.ч. тканин з основою без утоку із клейовим з'єднанням (клейких стрічок)
 • виробництво етикеток, емблем тощо
 • виробництво декоративних предметів оздоблення: шнурів і тасьми, китиць, помпонів тощо
 • виробництво просочених, фарбованих, гумованих і покритих пластмасами тканин
 • виробництво металізованої пряжі та ниток, гумових ниток і корду, вкритих текстильними матеріалами, текстильної пряжі або стрічок, просочених, фарбованих, вкритих або захищених гумою чи пластмасами
 • виробництво кордної тканини для шин із високоміцних штучних ниток
 • виробництво інших оброблених і просочених тканин: бортівки та подібних накрохмалених текстильних тканин, тканин, вкритих клеєм або речовинами, які містять крохмаль
 • виробництво різноманітних текстильних виробів: ґнотів, жарових сіток для газових ліхтарів і газових трубок
 • виробництво плащової тканини, рукавів і шлангів, трансмісійних і конвеєрних стрічок і привідних пасів (зміцнених або незміцнених металевими чи іншими матеріалами), тканини для сит, фільтрувальної тканини
 • виробництво предметів декоративного оздоблення автомобілів
 • виробництво полотна для малювання та кальки
Цей клас не включає:
 • виробництво трансмісійних і конвеєрних ременів та привідних пасів з текстильних тканин, пряжі або корду, просочених, покритих, з верхнім шаром або прошарком із гуми, де гума є основним компонентом, див. 22.19
 • виробництво пластин або листів із пористої гуми чи пластмас, комбінованих із текстилем виключно задля їх зміцнення, див. 22.19, 22.21
 • виробництво тканин і сіток з металевого дроту, див. 25.93
13.99Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ