Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
20.1Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 
20.2Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 
20.3Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик 
20.4Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування, парфумних і косметичних засобів 
20.5Виробництво іншої хімічної продукції 
20.51Виробництво вибухових речовин 
20.52Виробництво клеїв 
20.53Виробництво ефірних олій 
20.59Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 
КВЕД-2010: Клас 20.59
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
20.59
Код за КВЕД 2005

Виробництво іншої хімічної продукції, н.в.і.у.

Цей клас включає:
 • виробництво фотопластинок, фотоплівки, фотопаперу та інших сенсибілізованих неекспонованих матеріалів
 • виробництво фотохімікатів
 • виробництво желатину та його похідних
 • виробництво різноманітних хімічних продуктів:
  • пептонів, похідних пептонів, інших білкових речовин та їх похідних, не віднесених до інших угруповань
  • хімічно модифікованих олій і жирів
  • матеріалів, що їх використовують для оброблення текстилю та шкіри
  • порошків і паст для зварювання та паяння
  • речовин, що їх використовують для травлення металів
  • готових добавок для виготовлення цементу
  • активованого вугілля, присадок для мастил, готових прискорювачів вулканізації каучуку, каталізаторів та інших хімічних продуктів промислового призначення
  • антидетонаторів, антифризів
  • рідин для гідравлічних передач
  • складних діагностичних або лабораторних реагентів
Цей клас також включає:
 • виробництво чорнила і туші
 • хімічне очищення олій і жирів
 • виробництво біопалива з складних ефірів жирних кислот, що їх одержують з рослинних олій або тваринних жирів (наприклад, виробництво біодизелю)
Цей клас не включає:
 • виробництво продуктів з певним хімічним складом у великих обсягах без пакування, див. 20.13, 20.14
 • виробництво дистильованої води, 20.13
 • виробництво інших основних органічних хімічних речовин, див. 20.14
 • виробництво друкарської фарби, див. 20.30
 • виробництво засобів для склеювання на основі асфальту, див. 23.99
20.6Виробництво штучних і синтетичних волокон 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ