Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
23.1Виробництво скла та виробів зі скла 
23.2Виробництво вогнетривких виробів 
23.3Виробництво будівельних матеріалів із глини 
23.4Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 
23.5Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 
23.51Виробництво цементу 
КВЕД-2010: Клас 23.51
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
23.51
Код за КВЕД 2005

Виробництво цементу

Цей клас включає:
  • виробництво цементного клінкера, гідравлічного цементу, у т.ч. портландцементу, глиноземистого, безклінкерного шлакового та суперфосфатного цементу
Цей клас не включає:
  • виробництво вогнетривких будівельних розчинів, бетону тощо, див. 23.20
  • виробництво готових для використання бетонних розчинів і будівельних сумішей, див. 23.63, 23.64
  • виробництво виробів із цементу, див. 23.69
  • виробництво стоматологічного цементу, див. 32.50
23.52Виробництво вапна та гіпсових сумішей 
23.6Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 
23.7Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю 
23.9Виробництво абразивних виробів і неметалевих мінеральних виробів, н. в. і. у. 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ