Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
24.1Виробництво чавуну, сталі та феросплавів 
24.2Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 
24.20Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 
КВЕД-2010: Клас 24.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
24.20
Код за КВЕД 2005

Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі

Цей клас включає:
  • виробництво суцільнотягнутих (безшовних) трубок і труб круглого або некруглого поперечного перетину, порожнистих профілів круглого поперечного перетину для подальшого оброблення гарячим прокатуванням, гарячим пресуванням або в інший спосіб напівфабрикатів, таких як прутки або заготовки, одержані гарячим прокатуванням чи безперервним литтям
  • виробництво суцільнотягнутих (безшовних) трубок і труб будь-якого розміру із гарячекатаних або гарячепресованих заготовок шляхом подальшого оброблення холодним прокатуванням або холодним волочінням трубок і труб круглого поперечного перетину та для трубок і труб некруглого поперечного перетину і порожнистих профілів – тільки холодним волочінням
  • виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром більше 406,4 мм, виготовлених холодним способом із плоских гарячекатаних виробів і зварених у довжину або по спіралі
  • виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм круглого поперечного перетину способом безперервного лиття або гарячого формування гарячекатаних і холоднокатаних плоских виробів, зварених у довжину або по спіралі, виробництво зварних трубок і труб некруглого поперечного перетину гарячим або холодним формуванням із гарячекатаних або холоднокатаних смуг, зварених у довжину
  • виробництво зварних трубок і труб із зовнішнім діаметром не більше 406,4 мм, виготовлених гарячим або холодним формуванням із гарячекатаних або холоднотягнутих смуг і зварених в довжину для подальшого оброблення способом холодного або гарячого прокатування чи способом холодного формування для труб некруглого поперечного перетину
  • виробництво сталевих пласких фланців і фланців зі штампованими хомутами шляхом оброблення плоских гарячекатаних виробів зі сталі
  • виробництво фітингів для зварювання у стик, таких як колінчасті патрубки, гарячим штампуванням гарячекатаних безшовних труб зі сталі
  • виробництво різенарізних та інших трубок і труб, фітингів до них зі сталі
Цей клас не включає:
  • виробництво відлитих відцентрово безшовних труб зі сталі, див. 24.52
24.3Виробництво іншої продукції первинного оброблення сталі 
24.4Виробництво дорогоцінних та інших кольорових металів 
24.5Лиття металів 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ