Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.11Виробництво електронних компонентів 
КВЕД-2010: Клас 26.11
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.11
Код за КВЕД 2005

Виробництво електронних компонентів

Цей клас включає виробництво напівпровідників та інших компонентів для електронних приладів.
Цей клас включає:
 • виробництво електронних конденсаторів
 • виробництво електронних резисторів
 • виробництво мікропроцесорів
 • виробництво електронно-променевих трубок
 • виробництво електронних з'єднувачів (коннекторів)
 • виробництво порожніх друкованих схемних плат
 • виробництво інтегральних мікросхем (аналогових, цифрових або гібридних)
 • виробництво діодів, транзисторів та інших подібних пристроїв
 • виробництво індукторів (у т.ч. дроселів, котушок індуктивності, трансформаторів) та інших електронних компонентів
 • виробництво електронних кристалів та їх складових
 • виробництво соленоїдів, перемикачів і перетворювачів (датчиків) для електронних приладів
 • виробництво розрізаних на кристали напівпровідникових пластин, напівпровідників, оброблених і напівоброблених
 • виробництво компонентів дисплеїв (плазмових, полімерних, рідкокристалічних)
 • виробництво світловипромінюючих діодів (LED)
Цей клас також включає:
 • виробництво кабелів для комп'ютерів, принтерів, моніторів, USB портів та інших подібних з'єднувачів
 • виробництво голівок (зчитування сигналу, запису, відтворення/запису тощо), голок фонографів
Цей клас не включає:
 • друкування смарт-карт, див. 18.12
 • виробництво комп'ютерних і телевізійних дисплеїв, див. 26.20, 26.40
 • виробництво модемів, див. 26.30
 • виробництво рентгенівських трубок і подібного радіологічного устатковання, див. 26.60
 • виробництво оптичних приладів та інструментів, див. 26.70
 • виробництво подібних комплектуючих для електроустатковання, див. розділ 27
 • виробництво флуоресцентних баластів, див. 27.11
 • виробництво електричних реле, див. 27.12
 • виробництво електромонтажних пристроїв, див. 27.33
 • виробництво зкомплектованого (готового) устатковання, класифікованого в інших позиціях за видами устатковання
26.12Виробництво змонтованих електронних плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ