Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.20Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
КВЕД-2010: Клас 26.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.20
Код за КВЕД 2005

Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання

Цей клас включає виробництво та/або складання електронно-обчислювальних машин, таких як центральні процесори (мейнфрейми), настільні персональні комп'ютери, портативні комп'ютери та сервери; а також устатковання, такого як запам'ятовуючі пристрої та пристрої введення/виведення (принтери, монітори, клавіатури). Комп'ютери можуть бути аналогові, цифрові або гібридні. Цифрові комп'ютери, як устатковання найбільш загальновизнаного типу, виконують усі з наступних функцій: 1) збереження програм оброблення даних, інших програм і даних, необхідних для безпосереднього виконання програм; 2) можуть бути вільно програмованими відповідно до вимог користувача; 3) виконувати арифметичні обчислення, задані користувачем; 4) без втручання оператора виконувати програми оброблення даних, що вимагає від комп'ютера модифікації дій і самостійного прийняття логічного рішення під час здійснення всього процесу обробки. Аналогові комп'ютери можуть імітувати математичні моделі та здійснювати аналоговий контроль і елемент програми.
Цей клас включає:
 • виробництво настільних персональних комп'ютерів
 • виробництво портативних комп'ютерів
 • виробництво центральних процесорів (мейнфреймів)
 • виробництво кишенькових комп'ютерів (у т.ч. PDA)
 • виробництво магнітних дисководів, флеш-пристроїв та інших запам'ятовуючих пристроїв
 • виробництво оптичних дисководів (таких як CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • виробництво принтерів
 • виробництво моніторів і дисплеїв
 • виробництво клавіатур
 • виробництво всіх типів мишок, джойстиків і приладдя для трекбол-мишок
 • виробництво спеціалізованих комп'ютерних терміналів
 • виробництво комп'ютерних серверів
 • виробництво сканерів, у т.ч. пристрої для зчитування штрих-кодів
 • виробництво пристроїв для зчитування смарт-карт
 • виробництво шоломів для віртуальних ігор
 • виробництво комп'ютерних проекторів (відеовипромінювачів)
Цей клас також включає:
 • виробництво комп'ютерних терміналів, таких як банкомати (ATМ), касові термінали (POS), не керованих механічним способом
 • виробництво багатофункціонального офісного устатковання, що виконує дві чи більше з наступних функцій: друкування, сканування, копіювання, відправлення факсимільних повідомлень
Цей клас не включає:
 • тиражування записів на носіях інформації (комп'ютерних, звуко-, відеозаписів тощо), див. 18.20
 • виробництво електронних компонентів та комплектуючих для комп'ютерів і периферійного устатковання, див. 26.1
 • виробництво вбудованих і зовнішніх комп'ютерних модемів, див. 26.12
 • виробництво інтерфейсних карт, модулів та елементів, див. 26.12
 • виробництво завантажених друкованих схемних плат, див. 26.12
 • виробництво модемів, див. 26.30
 • виробництво комутаторів цифрового зв'язку, обладнання зв'язку для передавання даних (мікшерів, маршрутизаторів, міжмережних інтерфейсів), див. 26.30
 • виробництво побутових електронних приладів, таких як CD- та DVD-плеєри, див. 26.40
 • виробництво телевізійних моніторів і дисплеїв, див. 26.40
 • виробництво відеоігрових приставок (консолей), див. 26.40
 • виробництво незаписаних магнітних та оптичних носіїв для використання разом із комп'ютерами або іншими приладами, див. 26.80
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ