Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.30Виробництво обладнання зв'язку 
КВЕД-2010: Клас 26.30
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.30
Код за КВЕД 2005

Виробництво обладнання зв'язку

Цей клас включає виробництво телефонів та устатковання для передавання даних, що їх використовують для переміщення сигналів засобами проводового або безпроводового зв'язку, такого як устатковання для радіо- і телевізійного мовлення та устатковання безпроводового зв'язку.
Цей клас включає:
 • виробництво комутаційного устатковання АТС
 • виробництво радіотелефонів
 • виробництво устатковання приватної телефонної станції з виходом у загальну мережу (PBX)
 • виробництво телефонного та факсимільного устатковання, у т.ч. телефонних автовідповідачів
 • виробництво устатковання для передавання даних, такого як мікшери, маршрутизатори, міжмережні інтерфейси (шлюзи)
 • виробництво передавальних і приймальних антен
 • виробництво устатковання для кабельного телебачення
 • виробництво пейджерів
 • виробництво мобільних телефонів
 • виробництво мобільного устатковання для передавання даних
 • виробництво студійного устатковання для радіомовлення і телебачення, у т.ч. телевізійних камер
 • виробництво модемів
 • виробництво систем охоронної та пожежної сигналізації, які надсилають сигнали на диспетчерський пульт
 • виробництво радіо- і ТВ-передавачів
 • виробництво комунікаційних приладів з використанням інфрачервоних сигналів (у т.ч. дистанційного керування)
Цей клас також включає:
 • виробництво телекомунікаційного устатковання для супутників
Цей клас не включає:
 • виробництво електронних компонентів і комплектуючих для комп'ютерів та периферійного устатковання, див. 26.1
 • виробництво змонтованих друкованих схемних плат, див. 26.12
 • виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання, див. 26.20
 • виробництво аудіо- та відеотехніки побутового призначення, див. 26.40
 • виробництво GPS-приладів, див. 26.51
 • виробництво електронних табло, див. 27.90
 • виробництво світлофорів, див. 27.90
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ