Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.51Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації 
КВЕД-2010: Клас 26.51
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.51
Код за КВЕД 2005

Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації

Цей клас включає виробництво пошукових, детекційних, навігаційних, дистанційних, аеронавігаційних і підводних навігаційних приладів; приладів автоматичного контролю та керування для нагрівання, кондиціонування повітря, охолодження, а також для приладів; інструментів і пристроїв для вимірювання, відображення, індикації, записування, передавання та контролю температури, вологості, тиску, розрідження, згоряння, плинності, рівня, в'язкості, щільності, кислотності, концентрації та обертання; лічильників рідини (витратомірів) і рахункових пристроїв; інструментів для вимірювання та дослідження характеристик електрики й електричних сигналів; інструментів і вимірювальних систем для проведення лабораторного аналізу хімічних чи фізичних компонентів або зразків у твердому, рідкому, газоподібному або змішаному стані; інших інструментів для вимірювання і дослідження та їх частин.
Виробництво неелектричного устатковання для вимірювання, дослідження та навігації (крім простих механічних інструментів) також включено до цього класу.
Цей клас включає:
 • виробництво устатковання для авіаційних двигунів
 • виробництво приладів контролю викидів автомобільних вихлопних газів
 • виробництво метеорологічного устатковання
 • виробництво приладів для тестування та перевірки фізичних властивостей
 • виробництво детекторів брехні
 • виробництво устатковання для виявлення та моніторингу радіаційного випромінювання
 • виробництво геодезичних інструментів
 • виробництво термометрів для вимірювання температури рідин і газів, біметалевих термометрів (крім медичних)
 • виробництво приладів для вимірювання вологості (гідростатів)
 • виробництво приладів для контролю меж рідинного опалення або охолодження
 • виробництво приладів для контролю полум'я та горіння
 • виробництво спектрометрів
 • виробництво пневматичних вимірювальних приладів
 • виробництво побутових лічильників (наприклад, води, газу, електроенергії)
 • виробництво водомірів і лічильних пристроїв
 • виробництво лічильних приладів
 • виробництво міношукачів, сигнальних датчиків; металодетекторів
 • виробництво пошукового, детекційного, навігаційного, аеронавігаційного та підводного навігаційного устатковання, у т.ч. радіогідроакустичних буїв
 • виробництво радіолокаційного устатковання
 • виробництво GPS-приладів
 • виробництво приладів контролю за станом навколишнього середовища та приладів автоматичного контролю
 • виробництво вимірювального та записувального устатковання (наприклад, бортових реєстраторів)
 • виробництво детекторів руху
 • виробництво радарів
 • виробництво інструментів для лабораторного аналізу (наприклад, устатковання для аналізу крові)
 • виробництво лабораторних ваг, інкубаторів та інших різноманітних лабораторних приладів для вимірювання, дослідження тощо
Цей клас також включає:
 • виробництво інструментів для креслення, розмічування та вимірювання (креслярських столів і машин, розмічувальних інструментів тощо)
Цей клас не включає:
 • виробництво телефонних автовідповідачів, див. 26.30
 • виробництво радіологічного устатковання, див. 26.60
 • виробництво приладів для оптичного позиціонування та орієнтування, див. 26.70
 • виробництво диктофонів, див. 28.23
 • виробництво устатковання для зважування (нелабораторного призначення); нівелірів, мірних стрічок тощо, див. 28.29
 • виробництво медичних термометрів, див. 32.50
 • установлення устатковання для контролю промислових процесів, див. 33.20
 • виробництво простих механічних вимірювальних інструментів (наприклад, рулеток, штангенциркулів), (див. відповідний клас за видами основних матеріалів, з яких виготовлені ці інструменти)
26.52Виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ