Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
26.1Виробництво електронних компонентів і плат 
26.2Виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання 
26.3Виробництво обладнання зв'язку 
26.4Виробництво електронної апаратури побутового призначення для приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 
26.5Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації; виробництво годинників 
26.6Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання 
26.7Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
26.70Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 
КВЕД-2010: Клас 26.70
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
26.70
Код за КВЕД 2005

Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання

Цей клас включає виробництво оптичних приладів, таких як біноклі, мікроскопи (крім електронних і протонних), телескопи, призми та лінзи (крім офтальмологічних); покриття або полірування лінз (крім офтальмологічних); установлення лінз (крім офтальмологічних); виробництво фотографічного устатковання, такого як фотоапарати та фотометри.
Цей клас включає:
 • виробництво оптичних дзеркал
 • виробництво приладів для оптичного прицілу
 • виробництво приладів для оптичного позиціонування та орієнтування
 • виробництво оптичних приладів для збільшування
 • виробництво точних оптичних приладів
 • виробництво оптичних компараторів
 • виробництво відеокамер та цифрових фотокамер
 • виробництво кінематографічних проекторів і проекторів слайдів
 • виробництво діапроекторів
 • виробництво інструментів, контрольних пристроїв і приладів для оптичних вимірювань (наприклад, протипожежного устатковання, фотометрів, далекомірів)
 • виробництво лінз, оптичних мікроскопів, біноклів і телескопів
 • виробництво лазерного устатковання
Цей клас не включає:
 • виробництво комп'ютерних проекторів, див. 26.20
 • виробництво телевізійних і відеокамер професійного призначення, див. 26.30
 • виробництво відеокамер побутового використання, див. 26.40
 • виробництво укомплектованого устатковання з використанням лазерних компонентів, див. клас виробництва за типом устатковання (наприклад, виробництво медичного лазерного устатковання, див. 26.60)
 • виробництво фотокопіювальних машин, див. 28.23
 • виробництво офтальмологічних товарів, див. 32.50
26.8Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ