Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
27.1Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.11Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 
КВЕД-2010: Клас 27.11
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.11
Код за КВЕД 2005

Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів

Цей клас включає виробництво всіх видів електродвигунів і трансформаторів: AC, DC та AC/DC.
Цей клас включає:
 • виробництво електродвигунів (крім двигунів внутрішнього згоряння)
 • виробництво розподільчих електричних трансформаторів
 • виробництво трансформаторів для електродугового зварювання
 • виробництво флуоресцентних баластів (тобто трансформаторів)
 • виробництво трансформаторних підстанцій для розподілення електроенергії
 • виробництво передавальних і розподільчих регуляторів електричної напруги
 • виробництво силових генераторів (крім синхронних генераторів змінного струму для зарядки акумуляторних батарей двигунів внутрішнього згоряння)
 • виробництво генераторних установок (крім задавального блоку турбогенераторів)
 • перемотування роторів у рамках виробничої діяльності
Цей клас не включає:
 • виробництво електронних компонентів для трансформаторів і перемикачів, див. 26.11
 • виробництво електричного устатковання для зварювання та паяння, див. 27.90
 • виробництво перетворювачів твердого стану, випрямлячів та інших перетворювачів, див. 27.90
 • виробництво турбогенераторних установок, див. 28.11
 • виробництво пускових електродвигунів і генераторів для двигунів внутрішнього згоряння, див. 29.31
27.12Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.2Виробництво батарей і акумуляторів 
27.3Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 
27.4Виробництво електричного освітлювального устатковання 
27.5Виробництво побутових приладів 
27.9Виробництво іншого електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ