Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
27.1Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.2Виробництво батарей і акумуляторів 
27.3Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 
27.31Виробництво волоконно-оптичних кабелів 
27.32Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і кабелів 
27.33Виробництво електромонтажних пристроїв 
КВЕД-2010: Клас 27.33
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.33
Код за КВЕД 2005

Виробництво електромонтажних пристроїв

Цей клас включає виробництво струмонесучих і неструмонесучих кабельних пристроїв для електричних схем, незалежно від матеріалів, з яких вони виготовлені.
Цей клас включає:
 • виробництво струмопровідних шин, електричних провідників (крім розподільчих пристроїв)
 • виробництво вимикачів ланцюга заземлення
 • виробництво патронів для ламп
 • виробництво блискавковідводів і котушок індуктивності
 • виробництво перемикачів для електропроводки (наприклад, перемикачів напруги, пускових кнопок, розмикачів, тумблерів)
 • виробництво електричних штепсельних розеток і вилок
 • виробництво коробок для електропроводки (розподільчих коробок, вихідних коробок, комутаційних коробок)
 • виробництво ізоляційних трубок (трубопроводів) і фітингів
 • виробництво опор для ліній електропередачі та лінійної арматури
 • виробництво пластмасових неструмонесучих подовжувачів, у т.ч. пластмасових розподільчих коробок, планшайб, пластмасової лінійної гарнітури та перемикачів
Цей клас не включає:
 • виробництво керамічних ізоляторів, див. 23.43
 • виробництво електронних з'єднувачів (коннекторів), розеток і вимикачів, див. 26.11
27.4Виробництво електричного освітлювального устатковання 
27.5Виробництво побутових приладів 
27.9Виробництво іншого електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ