Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
27.1Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.2Виробництво батарей і акумуляторів 
27.3Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 
27.4Виробництво електричного освітлювального устатковання 
27.40Виробництво електричного освітлювального устатковання 
КВЕД-2010: Клас 27.40
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.40
Код за КВЕД 2005

Виробництво електричного освітлювального устатковання

Цей клас включає виробництво електричних ламп та їх частин (крім скляних колб для електричних ламп), електроосвітлювальних приладів та компонентів для нього (крім струмонесучих кабельних пристроїв).
Цей клас включає:
 • виробництво газорозрядних ламп, ламп розжарювання, флуоресцентних, ультрафіолетових, інфрачервоних і т.п. ламп
 • виробництво стельових освітлювальних приладів
 • виробництво люстр
 • виробництво настільних ламп (у т.ч. освітлювальних приладів)
 • виробництво електричних гірлянд для новорічних ялинок
 • виробництво електрокамінів
 • виробництво кишенькових електричних ліхтарів
 • виробництво електроламп для боротьби з комахами
 • виробництво ліхтарів (наприклад, карбідних, електричних, газових, газолінових, гасових)
 • виробництво прожекторів
 • виробництво приладів для вуличного освітлення (крім світлофорів)
 • виробництво освітлювального устатковання для транспортних засобів (наприклад, для автомобілів, літаків, суден)
Цей клас також включає:
 • виробництво неелектричного освітлювального устатковання
Цей клас не включає:
 • виробництво плафонів і скляних частин для освітлювальних приладів, див. 23.19
 • виробництво струмонесучих кабельних пристроїв для освітлювальних приладів, див. 27.33
 • виробництво стельових вентиляторів у комплекті з освітлювальними приладами, див. 27.51
 • виробництво електричного сигнального устатковання, такого як світлофори та пішохідне сигнальне устатковання, див. 27.90
 • виробництво електричних покажчиків, див. 27.90
27.5Виробництво побутових приладів 
27.9Виробництво іншого електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ