Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
27.1Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, електророзподільчої та контрольної апаратури 
27.2Виробництво батарей і акумуляторів 
27.3Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 
27.4Виробництво електричного освітлювального устатковання 
27.5Виробництво побутових приладів 
27.9Виробництво іншого електричного устатковання 
27.90Виробництво іншого електричного устатковання 
КВЕД-2010: Клас 27.90
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
27.90
Код за КВЕД 2005

Виробництво іншого електричного устатковання

Цей клас включає виробництво різноманітного електричного устатковання, крім двигунів, генераторів і трансформаторів, батарей та акумуляторів, електропровідних пристроїв, освітлювального устатковання або побутових приладів.
Цей клас включає:
 • виробництво зарядних пристроїв для твердих акумуляторних батарей
 • виробництво електричних пристроїв для відкривання та закривання дверей
 • виробництво електричних дверних дзвоників
 • виробництво подовжувачів з придбаних ізольованих проводів
 • виробництво ультразвукових очисних машин (крім лабораторних і стоматологічних)
 • виробництво перетворювачів твердого стану, випрямлячів, паливних батарей із регульованим і нерегульованим електроживленням
 • виробництво джерел безперебійного живлення (UPS)
 • виробництво обмежувачів перенапруги (крім тих, що використовують для розподілу напруги за рівнями)
 • виробництво шнурів живлення для побутових приладів, подовжувачів та інших електричних шнурів із ізольованою поверхнею та з'єднувачами
 • виробництво вугільних та графітових електродів, контактів та інших електричних вугільних і графітових виробів
 • виробництво прискорювачів заряджених часток
 • виробництво електричних конденсаторів, резисторів і подібних компонентів
 • виробництво електромагнітів
 • виробництво сирен
 • виробництво електронних табло
 • виробництво електричних покажчиків
 • виробництво електричного сигнального устатковання, такого як світлофори та пішохідне сигнальне устатковання
 • виробництво електричних ізоляторів (крім скла та кераміки), трубок і фітингів із недорогоцінних металів
 • виробництво електричного зварювального та паяльного устатковання, у т.ч. ручних паяльників та паяльних пістолетів
 • виробництво частин систем запалювання та інших електричних частин для двигунів внутрішнього згоряння
Цей клас не включає:
 • виробництво керамічних ізоляторів, див. 23.43
 • виробництво вугільних і графітних волокон та виробів з них (крім електродів та електричних компонентів), див. 23.99
 • виробництво електронних випрямлячів, інтегральних схем регулювання напруги, силових перетворювачів, електронних конденсаторів, резисторів і подібних пристроїв, див. 26.11
 • виробництво трансформаторів, двигунів, генераторів, комутаційної апаратури, реле та промислових приладів контролю, див. 27.1
 • виробництво батарей, див. 27.20
 • виробництво комунікаційних електросистем, струмонесучих та неструмонесучих пристроїв, див. 27.3
 • виробництво освітлювального устатковання, див. 27.40
 • виробництво електричних побутових приладів, див. 27.5
 • виробництво неелектричного устатковання для зварювання та паяння, див. 28.29
 • виробництво електричного устатковання для транспортних засобів, такого як генератори, генератори змінного струму, свічки запалювання, електропроводки системи запалювання, системи автоматичного відкривання/закривання вікон і дверей, регулятори напруги, див. 29.31
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ