Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.11Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 
КВЕД-2010: Клас 28.11
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.11
Код за КВЕД 2005

Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів

Цей клас включає:
 • виробництво двигунів внутрішнього згоряння, крім автомобільних, авіаційних і мотоциклетних тягових двигунів:
  • суднових двигунів
  • дизельних двигунів
 • виробництво впускних і випускних клапанів, поршнів, поршневих кілець, карбюраторів тощо для всіх видів двигунів внутрішнього згоряння, дизельних двигунів тощо
 • виробництво витяжних та вихлопних вентилів для двигунів внутрішнього згоряння
 • виробництво турбін та їх частин:
  • парових та інших турбін
  • гідравлічних турбін, водяних коліс і регуляторів для них
  • вітряних турбін (вітряків)
  • газових турбін, крім турбореактивних і турбоґвинтових двигунів для літаків
 • виробництво котлотурбінних установок
 • виробництво турбогенераторних установок
 • виробництво двигунів для промислового використання
Цей клас не включає:
 • виробництво електрогенераторів (крім турбогенераторних установок), див. 27.11
 • виробництво генераторних установок для первинних двигунів (крім турбогенераторних установок), див. 27.11
 • виробництво електричного устатковання та компонентів для двигунів внутрішнього згоряння, див. 29.31
 • виробництво тягових двигунів для автотранспортних засобів, літаків і мотоциклів, див. 29.10, 30.30, 30.91
 • виробництво турбореактивних і турбоґвинтових двигунів, див. 30.30
28.12Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 
28.13Виробництво інших помп і компресорів 
28.14Виробництво інших кранів і клапанів 
28.15Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ