Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.11Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і мотоциклетних двигунів 
28.12Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 
28.13Виробництво інших помп і компресорів 
28.14Виробництво інших кранів і клапанів 
28.15Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів 
КВЕД-2010: Клас 28.15
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.15
Код за КВЕД 2005

Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних передач і приводів

Цей клас включає:
 • виробництво кулькових і роликових підшипників та їх частин
 • виробництво механічного силового трансмісійного устатковання:
  • трансмісійних валів і кривошипів: кулачкових валів, колінчастих валів, колінчастих важелів тощо
  • корпусів підшипників і підшипників ковзання
 • виробництво механізмів, зчеплень, коробок передач та інших механізмів для змінювання швидкостей
 • виробництво зчеплень і муфт зчеплення валів
 • виробництво махових коліс і шківів
 • виробництво шарнірних з'єднань для ланцюгів
 • виробництво привідних ланцюгів
Цей клас не включає:
 • виробництво ланцюгів, крім привідних, див. 25.93
 • виробництво гідравлічного трансмісійного устатковання, див. 28.12
 • виробництво приладів об'ємної гідропередачі, див. 28.12
 • виробництво електромагнітних зчеплень, див. 29.31
 • виробництво комплектуючих для силового трансмісійного устатковання для автотранспортних засобів або літаків, див. розділи 29 і 30
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ