Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.21Виробництво печей і пічних пальників 
КВЕД-2010: Клас 28.21
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.21
Код за КВЕД 2005

Виробництво печей і пічних пальників

Цей клас включає:
 • виробництво електричних та інших промислових і лабораторних печей, у т.ч. сміттєспалювальних і кремаційних печей
 • виробництво пальників
 • виробництво стаціонарних електричних обігрівачів (камінів), електричних підігрівачів для плавальних басейнів
 • виробництво стаціонарного неелектричного побутового нагрівального устатковання, такого як прилади сонячного обігрівання, парового опалення, масляного обігрівання та подібного нагрівального устатковання
 • виробництво електричних печей побутового призначення (печей з нагнітанням повітря, теплових насосів тощо), неелектричних печей з нагнітанням повітря
Цей клас також включає:
 • виробництво механічних топок, колосникових решіток і пристроїв для видалення золи
Цей клас не включає:
 • виробництво побутових печей, див. 27.51
 • виробництво сушарок сільськогосподарських продуктів, див. 28.93
 • виробництво неелектричних хлібопекарських печей, див. 28.93
 • виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу або картону, див. 28.99
 • виробництво медичних, хірургічних або лабораторних стерилізаторів, див. 32.50
 • виробництво зуболікарських лабораторних печей, див. 32.50
28.22Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 
28.23Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 
28.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 
28.25Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 
28.29Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ