Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.21Виробництво печей і пічних пальників 
28.22Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 
КВЕД-2010: Клас 28.22
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.22
Код за КВЕД 2005

Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання

Цей клас включає:
 • виробництво підіймального, навантажувального та розвантажувального устатковання з ручним або механічним приводом:
  • талів, поліспастів, лебідок, кабестанів, домкратів тощо
  • дерик-кранів, підіймальних кранів, пересувних підіймальних ферм, портальних навантажувачів тощо
  • навантажувачів промислового типу, обладнаних або необладнаних підіймальними та вантажно-розвантажувальними пристроями (самохідними або несамохідними), у т.ч. ручних візків і тачок, що є частиною промислового устатковання
  • механічних маніпуляторів і промислових роботів, призначених для підіймальних і вантажно-розвантажувальних робіт
 • виробництво конвеєрів, телеметричної апаратури тощо
 • виробництво ліфтів, ескалаторів і рухомих доріжок
 • виробництво частин підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання
Цей клас не включає:
 • виробництво промислових роботів багатоцільового використання, див. 28.99
 • виробництво елеваторів та конвеєрів безперервної дії для підземних робіт, див. 28.92
 • виробництво екскаваторів, у т.ч. одноківшових, одноківшових навантажувачів, див. 28.92
 • виробництво плавучих кранів, вагонів-кранів, кранів-автомобілів, див. 29.10, 30.11, 30.20
 • монтаж ліфтів та ескалаторів, у т.ч. їх ремонт і технічне обслуговування, див. 43.29
28.23Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 
28.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 
28.25Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 
28.29Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ