Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.21Виробництво печей і пічних пальників 
28.22Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 
28.23Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 
КВЕД-2010: Клас 28.23
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.23
Код за КВЕД 2005

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання

Цей клас включає:
 • виробництво лічильних машин
 • виробництво арифмометрів, контрольно-касових апаратів
 • виробництво електронних або інших калькуляторів
 • виробництво франкувальних машин, поштових сортувальних машин (машин для укладання кореспонденції, заклеювання й адресування конвертів; відкривання, сортування, сканування), машин для комплектування
 • виробництво друкарських машинок
 • виробництво стенографічних машинок
 • виробництво офісного устатковання для переплетення (пластмасового або стрічкового)
 • виробництво машин для роздрукування банківських чеків
 • виробництво техніки для підрахунку та пакування грошей
 • виробництво машинок для загострення олівців
 • виробництво степлерів і антистеплерів
 • виробництво машин для підрахунку голосів
 • виробництво тримачів для клейкої стрічки
 • виробництво компостерів і діроколів
 • виробництво механічних касових апаратів
 • виробництво фотокопіювальних машин
 • виробництво картриджів для тонерів
 • виробництво шкільних дощок; дощок для відеоконференцій і дощок для маркерів
 • виробництво диктофонів
Цей клас не включає:
 • виробництво комп'ютерів і периферійного устатковання, див. 26.20
28.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 
28.25Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 
28.29Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ