Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.21Виробництво печей і пічних пальників 
28.22Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального устатковання 
28.23Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп'ютерів і периферійного устатковання 
28.24Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних інструментів 
28.25Виробництво промислового холодильного та вентиляційного устатковання 
28.29Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. в. і. у. 
КВЕД-2010: Клас 28.29
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.29
Код за КВЕД 2005

Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н.в.і.у.

Цей клас включає:
 • виробництво устатковання для зважування (крім високоточних лабораторних ваг):
  • побутових ваг і ваг для магазинів, стаціонарних і конвеєрних ваг, платформних ваг, гир тощо
 • виробництво устатковання для фільтрування або очищення рідин
 • виробництво устатковання для розкидання, розсіювання, розбризкування або розпилювання рідин чи порошків:
  • розпилювачів, вогнегасників, піскоструминних і пароструминних пристроїв тощо
 • виробництво пакувальних і обгортальних машин:
  • машин для наповнювання та розливання, закупорювання, закривання, закочування, пломбування, наклеювання етикеток тощо
 • виробництво машин для миття та сушіння пляшок і газування напоїв
 • виробництво дистиляційних і ректифікаційних установок для очищення нафти, для хімічної промисловості, виробництва напоїв тощо
 • виробництво газогенераторів
 • виробництво каландрів і каландрового устатковання (крім призначених для оброблення металів чи скла)
 • виробництво центрифуг (крім молочних сепараторів і сушарок для одягу)
 • виробництво прокладок та ущільнювачів з листового металу в поєднанні з іншим матеріалом, або таких, які містять два чи більше шарів металу
 • виробництво торгових автоматів
 • виробництво нівелірів, сантиметрів (мірних стрічок) і подібних ручних інструментів, точних приладів (крім оптичних) для слюсарів і механіків
 • виробництво неелектричного устатковання для зварювання та паяння
 • виробництво стояків водяного охолодження тощо для безпосереднього охолодження за допомогою води, що циркулює
Цей клас не включає:
 • виробництво високочутливих лабораторних ваг, див. 26.51
 • виробництво побутового холодильного або морозильного устатковання, див. 27.51
 • виробництво побутових вентиляторів, див. 27.51
 • виробництво електричного устатковання для зварювання та паяння, див. 27.90
 • виробництво сільськогосподарських обприскувачів і розкидачів, див. 28.30
 • виробництво прокатного устатковання і валків до нього для виготовлення листового металу або листового скла, див. 28.91, 28.99
 • виробництво сушарок для сільськогосподарських продуктів, див. 28.93
 • виробництво устатковання для фільтрування або очищення продуктів харчування, див. 28.93
 • виробництво молочних сепараторів, див. 28.93
 • виробництво промислових сушарок для одягу, див. 28.94
 • виробництво устатковання для друкування на текстилі, див. 28.94
 • виробництво апаратури лабораторного типу для дистиляції, центрифуг і машин для ультразвукового очищення лабораторного типу, див. 32.50
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ