Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.30Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
КВЕД-2010: Клас 28.30
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.30
Код за КВЕД 2005

Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства

Цей клас включає:
 • виробництво тракторів для сільського та лісового господарства
 • виробництво тракторів, які керуються водієм, що іде поруч (мотоблоків)
 • виробництво косарок, у т.ч. газонокосарок
 • виробництво сільськогосподарських самозавантажувальних і саморозвантажувальних причепів і напівпричепів
 • виробництво сільськогосподарської техніки для підготовки ґрунту, садіння рослин або внесення добрив:
  • плугів, розкидачів добрив, сівалок, борін тощо
 • виробництво техніки для збирання врожаю та обмолоту:
  • комбайнів, молотарок, сортувальних машин тощо
 • виробництво доїльних апаратів
 • виробництво техніки для захисту сільськогосподарських культур, у т.ч. обприскувачі
 • виробництво іншої сільськогосподарської техніки:
  • устатковання для птахівництва, бджільництва, підготування кормів тощо
  • машин і устатковання для очищення, сортування або маркування яєць, фруктів тощо
Цей клас не включає:
 • виробництво ручних інструментів для сільського, лісового господарства та садівництва, не обладнаних двигуном, див. 25.73
 • виробництво конвеєрів для використання на фермах, див. 28.22
 • виробництво ручних інструментів, обладнаних електричним двигуном, див. 28.24
 • виробництво молочних сепараторів, див. 28.93
 • виробництво машин і устатковання для очищення, сортування або калібрування насіння, зерна або сушених бобових овочів, див. 28.93
 • виробництво дорожніх тягачів для напівпричепів, див. 29.10
 • виробництво дорожніх причепів і напівпричепів, див. 29.20
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ