Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.41Виробництво металообробних машин 
28.49Виробництво інших верстатів 
КВЕД-2010: Клас 28.49
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.49
Код за КВЕД 2005

Виробництво інших верстатів

Цей клас включає:
 • виробництво верстатів для оброблення деревини, кістки, каменю, твердої гуми (ебоніту), твердих пластмас, холодного скла тощо, у т.ч. лазерним променем, ультразвуком, плазмовою дугою, магнітними імпульсами тощо
 • виробництво пристроїв для кріплення деталей на верстатах
 • виробництво ділильних голівок та інших спеціальних пристроїв для верстатів
 • виробництво стаціонарного устатковання для забивання цвяхів, скріплення скобами, склеювання або інших видів з'єднання деревини, корка, кістки, твердої гуми (ебоніту) чи пластмас тощо
 • виробництво стаціонарних роторних установок або перкусійних свердлильних установок, обпилювальних верстатів, клепальних машин, устатковання для нарізання металевих листів тощо
 • виробництво пресів для виготовлення деревностружкових плит тощо
 • виробництво устатковання для нанесення гальванічного покриття
Цей клас також включає:
 • виробництво частин і пристроїв для верстатів, зазначених вище
Цей клас не включає:
 • виробництво змінних частин для верстатів (свердел, перфораторів, штампів, мітчиків, фрез, токарних різців, полотен пилок, ножів тощо), див. 25.73
 • виробництво електричних ручних паяльників та паяльних пістолетів, див. 27.90
 • виробництво ручних інструментів, обладнаних електричним двигуном, див. 28.24
 • виробництво устатковання, яке використовують на металургійних заводах або в ливарних цехах, див. 28.91
 • виробництво устатковання для добувної промисловості та розроблення кар'єрів, див. 28.92
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ