Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
28.91Виробництво машин і устатковання для металургії 
28.92Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 
КВЕД-2010: Клас 28.92
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.92
Код за КВЕД 2005

Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва

Цей клас включає:
 • виробництво підйомників та конвеєрів безперервної дії для підземних робіт
 • виробництво бурильних, врубових і прохідницьких машин, машин для прокладання тунелів (для підземного та іншого використання)
 • виробництво машин для оброблення мінералів просіюванням, сортуванням, розділенням, промиванням, подрібненням тощо
 • виробництво бетонозмішувачів і змішувачів будівельних розчинів
 • виробництво землерийних машин:
  • бульдозерів, у т.ч. із поворотним відвалом (універсальних бульдозерів), грейдерів, скреперів, дорожніх котків, планувальників, екскаваторів, у т.ч. одноківшових, одноківшевих навантажувачів тощо
 • виробництво устатковання для забивання і висмикування паль, розподілювачів будівельного розчину, бітуму, устатковання для оброблення поверхні бетону тощо
 • виробництво гусеничних тракторів для будівництва й добувної промисловості
 • виробництво неповоротних або поворотних відвалів бульдозерів
 • виробництво позашляхових автомобілів-самоскидів
 • виробництво свердел (бурових коронок) для будівництва і добувної промисловості
Цей клас не включає:
 • виробництво підіймально-транспортного устатковання, див. 28.22
 • виробництво тракторів, крім для добувної промисловості й будівництва, див. 28.30, 29.10
 • виробництво верстатів для оброблення каменю, у т.ч. машин для розколювання або дроблення каменю, див. 28.49
 • виробництво автомобілів-бетонозмішувачів, див. 29.10
28.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 
28.94Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 
28.96Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 
28.99Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ