Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
28.91Виробництво машин і устатковання для металургії 
28.92Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 
28.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 
28.94Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 
КВЕД-2010: Клас 28.94
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.94
Код за КВЕД 2005

Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів

Цей клас включає:
 • виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних виробів:
  • машин для підготування, виробництва, формування, розтягування, текстурування або різання хімічних текстильних волокон, матеріалів або пряжі
  • машин для підготування натуральних текстильних волокон: волокновіддільників, попередньочесальних, тіпальних машин, машин для розкладання бавовни, машин для промивання вовни, карбонізаторів вовни, гребенечесальних і кардочесальних машин, рівничних машин тощо
  • прядильних машин
  • машин для підготування пряжі: мотальних, снувальних і подібних машин
  • ткацьких верстатів, у т.ч. ручних
  • в'язальних машин
  • машин для виготовлення сіткового полотна, тюлі, мережива, тасьми, басону тощо
 • виробництво допоміжних механізмів і устатковання для текстильної промисловості:
  • ремізних рам, жакардових механізмів, автоматичних вимикачів, механізмів заміни човників, веретен тощо
 • виробництво устатковання для друкування на текстилі
 • виробництво машин і устатковання для оброблення тканин:
  • машин і устатковання для прання, вибілювання, фарбування, апретування, оздоблення, нанесення покриттів або просочування текстильних тканин
  • машин і устатковання для намотування, розмотування, складання, різання, крою, плісирування, насікання зубчиків на тканинах тощо
 • виробництво машин та устатковання для пралень:
  • прасувальних машин, у т.ч. прасувальних пресів
  • промислових пральних машин і сушарок для одягу
  • машин і устатковання для хімічного чищення
 • виробництво швейних машин, голівок та голок для швейних машин (у т.ч. і для побутових)
 • виробництво машин та устатковання для виробництва й оброблення повсті та інших нетканих матеріалів
 • виробництво машин і устатковання для оброблення шкіри та виробів зі шкіри:
  • устатковання для підготування, дублення шкур й оброблення шкіри
  • устатковання для виробництва і ремонту взуття або інших виробів зі шкіри та хутра
Цей клас не включає:
 • виробництво перфорованого паперу і картону для жакардових машин, див. 17.29
 • виробництво побутових пральних машин і сушарок, див. 27.51
 • виробництво брошурувально-палітурного устатковання, див. 28.99
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 
28.96Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 
28.99Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ