Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
28.1Виробництво машин і устатковання загального призначення 
28.2Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 
28.3Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового господарства 
28.4Виробництво металообробних машин і верстатів 
28.9Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 
28.91Виробництво машин і устатковання для металургії 
28.92Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та будівництва 
28.93Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових продуктів і напоїв, перероблення тютюну 
28.94Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, швейних, хутряних і шкіряних виробів 
28.95Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та картону 
28.96Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 
28.99Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н. в. і. у. 
КВЕД-2010: Клас 28.99
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
28.99
Код за КВЕД 2005

Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, н.в.і.у.

Цей клас включає виробництво устатковання спеціального призначення, не віднесених до інших угруповань КВЕД.
Цей клас включає:
 • виробництво сушарок для деревини, паперової маси, паперу, картону та інших матеріалів (крім для сільськогосподарської продукції та текстильних виробів)
 • виробництво друкарського та брошурувально-палітурного устатковання
 • виробництво устатковання для виготовлення покриттів для підлоги, черепиці, цегли, керамічних паст для формування, труб, графітових електродів, крейди для шкільних дощок тощо
 • виробництво устатковання для виготовлення напівпровідників
 • виробництво промислових роботів для багатоцільового спеціалізованого призначення
 • виробництво різних багатофункціональних машин та устатковання спеціального призначення:
  • устатковання для збирання електричних і електронних ламп, трубок або ламп розжарювання
  • устатковання для виробництва та гарячого оброблення скла і скляних виробів, скловолокна або склопряжі
  • виробництво установок для розділення ізотопів
 • виробництво устатковання для вирівнювання та балансування шин; балансувальних пристроїв (крім для балансування коліс)
 • виробництво центральних мастильних систем
 • виробництво пускових пристроїв і катапульт для літальних апаратів
 • виробництво соляріїв
 • виробництво автоматичного устатковання для боулінгу (наприклад, пінсеттерів)
 • виробництво каруселів, гойдалок, тирів та іншого розважального устатковання
Цей клас також включає:
 • виробництво устатковання для формування ливарних форм
Цей клас не включає:
 • виробництво побутових приладів, див. 27.5
 • виробництво фотокопіювальних машин тощо, див. 28.23
 • виробництво машин та устатковання для оброблення твердої гуми (ебоніту), твердих пластмас або холодного скла, див. 28.49
 • виробництво виливниць, див. 28.91
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ