Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
30.1Будування суден і човнів 
30.11Будування суден і плавучих конструкцій 
КВЕД-2010: Клас 30.11
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
30.11
Код за КВЕД 2005

Будування суден і плавучих конструкцій

Цей клас включає будування суден, крім суден для спорту і відпочинку, а також будування плавучих конструкцій.
Цей клас включає:
 • будування промислових суден:
  • пасажирських, поромів, вантажних суден, танкерів, буксирів тощо
 • будування військових кораблів
 • будування риболовних суден і переробних плавучих рибозаводів
Цей клас також включає:
 • будування транспортних засобів на повітряній подушці (крім суден розважального типу)
 • будування бурових платформ, плавучих або занурювальних
 • будування плавучих конструкцій:
  • плавучих доків, понтонів, кофердамів, плавучих або наземних пристаней (дебаркадерів), бакенів, плавучих резервуарів, барж, маяків, плавучих кранів, надувних рятувальних плотів тощо
 • виробництво секцій суден і плавучих конструкцій
 • модернізацію (переобладнання) та реконструкцію (відновлення) суден, плавучих платформ і конструкцій
 • спеціалізоване внутрішнє оснащення суден, плавучих платформ і конструкцій, наприклад, послуги з установлення теслярських виробів, електроустатковання, систем кондиціонування повітря
 • послуги зі спеціалізованих малярських робіт на суднах, плавучих платформах і конструкціях
Цей клас не включає:
 • виробництво частин суден, крім зібраних корпусів суден:
  • виробництво вітрил, див. 13.92
  • виробництво гребних ґвинтів і лопатей для суден, див. 25.99
  • виробництво залізних або сталевих якорів, див. 25.99
  • виробництво суднових двигунів, див. 28.11
 • виробництво навігаційних інструментів, див. 26.51
 • виробництво освітлювального устатковання для суден, див. 27.40
 • виробництво автомобілів-амфібій, див. 29.10
 • виробництво надувних плотів і човнів для відпочинку, див. 30.12
 • спеціалізований ремонт і технічне обслуговування суден і плавучих конструкцій, див. 33.15
 • розбирання суден, див. 38.31
 • здійснення внутрішнього оздоблення інтер'єру суден (крім виконання малярських і теслярських робіт), див. 43.3
30.12Будування прогулянкових і спортивних човнів 
30.2Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 
30.3Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 
30.4Виробництво військових транспортних засобів 
30.9Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ