Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
30.1Будування суден і човнів 
30.2Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 
30.20Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 
КВЕД-2010: Клас 30.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
30.20
Код за КВЕД 2005

Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу

Цей клас включає:
 • виробництво електровозів, тепловозів, паровозів та інших залізничних локомотивів
 • виробництво самохідних залізничних або трамвайних вагонів, вантажних вагонів і платформ, залізничних транспортних засобів для обслуговування
 • виробництво залізничного або трамвайного рухомого складу, несамохідного:
  • пасажирських, товарних вагонів, вагонів-цистерн, саморозвантажувальних вагонів, вагонів-майстерень, вагонів-кранів, тендерів тощо
 • виробництво спеціалізованих комплектуючих для залізничних або трамвайних локомотивів і рухомого складу:
  • візків, осей, коліс, гальм і частин гальм; гаків, пристроїв для автозчеплення, буферів і частин буферів; амортизаторів вагонних та локомотивних рам; корпусів, тамбурних з'єднань тощо
Цей клас також включає:
 • виробництво локомотивів і рейкових вагонеток для добувної промисловості
 • виробництво механічного й електромеханічного сигнального устатковання, устатковання для забезпечення безпеки та керування рухом на залізничних і трамвайних коліях, водних шляхах, автомобільних дорогах, у місцях паркування, літовищах тощо
 • виробництво сидінь для залізничних вагонів
 • капітальний ремонт і реконструкцію локомотивів і залізничних вагонів
Цей клас не включає:
 • виробництво незмонтованих рейок, див. 24.10
 • виробництво змонтованої арматури для залізничних колій, див. 25.99
 • виробництво електродвигунів, див. 27.11
 • виробництво механічного й електромеханічного сигнального устатковання, устатковання для забезпечення безпеки та регулювання дорожнього руху, такого як світлофори та пішохідне сигнальне устатковання, див. 27.90
 • виробництво двигунів і турбін, див. 28.11
30.3Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 
30.4Виробництво військових транспортних засобів 
30.9Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ