Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
30.1Будування суден і човнів 
30.2Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 
30.3Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 
30.30Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання 
КВЕД-2010: Клас 30.30
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
30.30
Код за КВЕД 2005

Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устатковання

Цей клас включає:
 • виробництво літаків для перевезення вантажів або пасажирів, для використання у військових, спортивних або інших цілях
 • виробництво гелікоптерів
 • виробництво планерів, дельтапланів
 • виробництво дирижаблів, аеростатів, повітряних куль
 • виробництво частин і приналежностей для повітряних літальних апаратів:
  • основних вузлів, таких як фюзеляжі, крила, двері, рулі керування (штурвали), шасі, паливні баки, кабіни літаків тощо
  • пропелерів, несучих ґвинтів гелікоптерів, лопатей для них
  • авіаційних двигунів
  • комплектуючих для турбореактивних і турбоґвинтових двигунів
 • виробництво наземних тренажерів для пілотів
 • виробництво космічних літальних апаратів і засобів виведення на орбіту, штучних супутників, міжпланетних зондів, орбітальних станцій, космічних кораблів багаторазового використання (човників)
 • виробництво міжконтинентальних балістичних ракет (ICBM)
Цей клас також включає:
 • капітальний ремонт, реконструкцію повітряних літальних апаратів та їх двигунів
 • виробництво сидінь для літальних апаратів
Цей клас не включає:
 • виробництво парашутів, див. 13.92
 • виробництво боєприпасів, див. 25.40
 • виробництво телекомунікаційного устатковання для супутників, див. 26.30
 • виробництво устатковання для літальних апаратів і аеронавігаційних приладів, див. 26.51
 • виробництво систем повітряної навігації, див. 26.51
 • виробництво освітлювального устатковання для літаків, див. 27.40
 • виробництво деталей систем запалювання й інших електричних частин для двигунів внутрішнього згоряння, див. 27.90
 • виробництво поршнів, поршневих кілець і карбюраторів, див. 28.11
 • виробництво пускових пристроїв і катапульт для літальних апаратів тощо, див. 28.99
30.4Виробництво військових транспортних засобів 
30.9Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ