Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
32.1Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 
32.2Виробництво музичних інструментів 
32.20Виробництво музичних інструментів 
КВЕД-2010: Клас 32.20
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
32.20
Код за КВЕД 2005

Виробництво музичних інструментів

Цей клас включає:
 • виробництво струнних інструментів
 • виробництво клавішних струнних інструментів, у т.ч. автоматичних піаніно
 • виробництво клавішних органів, фісгармоній і подібних клавішних інструментів із металевими трубками
 • виробництво акордеонів і подібних інструментів, у т.ч. губних гармонік
 • виробництво духових інструментів
 • виробництво ударних музичних інструментів
 • виробництво електронних музичних інструментів
 • виробництво музичних скриньок, шарманок, каліоп тощо
 • виробництво частин і приладів для музичних інструментів:
  • метрономів, камертонів, камертонів-дудок, перфокарт, дисків і валиків для автоматичних механічних інструментів
Цей клас також включає:
 • виробництво свистків, гудків, рупорів та інших подібних сигнальних інструментів
Цей клас не включає:
 • тиражування звуко- та відеоматеріалів і дисків, готових для записування, див. 18.2
 • виробництво мікрофонів, підсилювачів, гучномовців, навушників і подібних компонентів, див. 26.40
 • виробництво програвачів, магнітофонів тощо, див. 26.40
 • виробництво іграшкових музичних інструментів, див. 32.40
 • реставрацію органів та інших старовинних музичних інструментів, див. 33.19
 • видання звуко- та відеоматеріалів і дисків, готових для записування, див. 59.20
 • настроювання піаніно, див. 95.29
32.3Виробництво спортивних товарів 
32.4Виробництво ігор та іграшок 
32.5Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 
32.9Виробництво продукції, н. в. і. у. 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ