Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
32.1Виробництво ювелірних виробів, біжутерії та подібних виробів 
32.2Виробництво музичних інструментів 
32.3Виробництво спортивних товарів 
32.4Виробництво ігор та іграшок 
32.5Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 
32.50Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 
КВЕД-2010: Клас 32.50
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
32.50
Код за КВЕД 2005

Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів

Цей клас включає виробництво лабораторного устатковання, хірургічних і медичних інструментів, хірургічних приладів і приладдя, стоматологічного устатковання і приладдя, ортодонтичного приладдя, зубопротезних і ортодонтичних приладів. Цей клас включає виробництво медичних, стоматологічних і подібних меблів, додатково оснащених специфічним приладдям, таким як гідравлічні стоматологічні крісла.
Цей клас включає:
 • виробництво хірургічних серветок, стерильних бинтів і тканин, гумових медичних рукавичок
 • виробництво стоматологічних наповнювачів і цементів (крім фіксуючих засобів для зубних протезів), стоматологічного воску та інших стоматологічних препаратів
 • виробництво цементів для відновлення кісткових тканин
 • виробництво зуболікарських лабораторних печей
 • виробництво лабораторного устатковання для ультразвукового очищення
 • виробництво лабораторних стерилізаторів
 • виробництво дистиляторів лабораторного типу та лабораторних центрифуг
 • виробництво медичних, хірургічних, стоматологічних або ветеринарних меблів:
  • операційних столів
  • столів для огляду
  • лікарняних ліжок із механічним регулюванням положення
  • стоматологічних крісел
 • виробництво металевих пластин для з'єднання зламаних кісток, а також шурупів, шприців, голок, катетерів, канюль тощо
 • виробництво стоматологічних інструментів (у т.ч. стоматологічних крісел із вмонтованими пристроями)
 • виробництво штучних зубів, мостів тощо зуболікарськими лабораторіями без їх встановлення
 • виробництво ортопедичних пристосовань (у т.ч. ортопедичного взуття) та протезів
 • виробництво скляних очей
 • виробництво медичних термометрів
 • виробництво офтальмологічних товарів, окулярів для корекції зору, сонцезахисних окулярів, лінз за рецептом лікаря, контактних лінз, захисних окулярів
Цей клас не включає:
 • виробництво фіксуючих засобів для зубних протезів, див. 20.42
 • виробництво медичних просочених пов'язок тощо, див. 21.20
 • виробництво електромедичного та електротерапевтичного устатковання, див. 26.60
 • виробництво інвалідних колясок, див. 30.92
 • діяльність оптиків із підбору та виготовлення окулярів і контактних лінз, див. 47.78
32.9Виробництво продукції, н. в. і. у. 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ