Структура класифікації видів економічної діяльності
Код Назва
AСІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ ГОСПОДАРСТВО 
BДОБУВНА ПРОМИСЛОВІСТЬ І РОЗРОБЛЕННЯ КАР'ЄРІВ 
CПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ 
10Виробництво харчових продуктів 
11Виробництво напоїв 
12Виробництво тютюнових виробів 
13Текстильне виробництво 
14Виробництво одягу 
15Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 
16Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів для плетіння 
17Виробництво паперу та паперових виробів 
18Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 
19Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення 
20Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 
21Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів 
22Виробництво гумових і пластмасових виробів 
23Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 
24Металургійне виробництво 
25Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 
26Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 
27Виробництво електричного устатковання 
28Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 
29Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів 
30Виробництво інших транспортних засобів 
31Виробництво меблів 
32Виробництво іншої продукції 
33Ремонт і монтаж машин і устатковання 
33.1Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин і устатковання 
33.11Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 
33.12Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового призначення 
33.13Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання 
КВЕД-2010: Клас 33.13
КласНазва видів економічної діяльності та пояснення до них
33.13
Код за КВЕД 2005

Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устатковання

Цей клас включає ремонт і технічне обслуговування виробів, виробництво яких включено до груп 26.5, 26.6 і 26.7, крім тих виробів, які відносять до побутової техніки.
Цей клас включає:
 • ремонт і технічне обслуговування інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження та навігації та контролю, виробництво яких класифікують у групі 26.5:
  • устатковання для авіаційних двигунів
  • приладів контролю викидів автомобільних вихлопних газів
  • метеорологічного устатковання
  • приладів для тестування та перевірки фізичних, електричних і хімічних властивостей
  • метрологічної апаратури
  • устатковання для виявлення та моніторингу радіаційного випромінювання
 • ремонт і технічне обслуговування радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устатковання, виробництво якого класифікують у класі 26.60:
  • устатковання для одержування магнітно-резонансного зображення
  • медичного ультразвукового устатковання
  • кардіостимуляторів
  • слухових апаратів
  • електрокардіографів
  • електромедичного ендоскопічного устатковання
  • радіологічної апаратури
 • ремонт і технічне обслуговування оптичних приладів класу 26.70 непобутового призначення:
  • біноклів
  • мікроскопів (крім електронних і протонних)
  • телескопів
  • призм і лінз (крім офтальмологічних)
  • фотографічного устатковання
Цей клас не включає:
 • ремонт і технічне обслуговування фотокопіювальних машин, див. 33.12
 • ремонт і технічне обслуговування комп'ютерів і периферійного устатковання,, див. 95.11
 • ремонт і технічне обслуговування комп'ютерних проекторів, див. 95.11
 • ремонт і технічне обслуговування обладнання зв'язку, див. 95.12
 • ремонт і технічне обслуговування телевізійних і відеокамер професійного призначення, див. 95.12
 • ремонт відеокамер побутового призначення, див. 95.21
 • ремонт годинників, див. 95.25
33.14Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 
33.15Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 
33.16Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних апаратів 
33.17Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 
33.19Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 
33.2Установлення та монтаж машин і устатковання 
DПОСТАЧАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ, ГАЗУ, ПАРИ ТА КОНДИЦІЙОВАНОГО ПОВІТРЯ 
EВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ 
FБУДІВНИЦТВО 
GОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ 
HТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 
IТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ 
JІНФОРМАЦІЯ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ 
KФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 
LОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ 
MПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
NДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
OДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ Й ОБОРОНА; ОБОВ'ЯЗКОВЕ СОЦІАЛЬНЕ СТРАХУВАННЯ 
PОСВІТА 
QОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ 
RМИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА ВІДПОЧИНОК 
SНАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ 
TДІЯЛЬНІСТЬ ДОМАШНІХ ГОСПОДАРСТВ 
UДІЯЛЬНІСТЬ ЕКСТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ І ОРГАНІВ